Menu Sluiten

Uw partner bij calamiteiten

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij als gevolg van een defect tijdens de bedrijfsvoering of een ongeval onbedoeld stoffen in de bodem terecht kunnen komen. In dergelijke situaties is sprake van een calamiteit als gevolg van een ongewoon voorval. In de Wet bodembescherming (artikel 13, Zorgplicht) staat beschreven dat men verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen. Of indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zo veel mogelijk ongedaan te maken.

Stappenplan

  1. het ontstaan van een bodemverontreiniging wegnemen;
  2. in geval van een verontreiniging binnen 24 uur na incident bodem saneren;
  3. de bodemverontreiniging melden;
  4. evaluatieverslag opstellen.

Pointer Services is in staat om bij dergelijke calamiteiten snel in te spelen om de saneringswerkzaamheden te begeleiden. Hiervoor zijn wij 24/7 beschikbaar. Na afronding van de saneringswerkzaamheden wordt door ons een evaluatieverslag opgesteld. Indien gewenst kunnen wij voor u de melding van de verontreiniging verzorgen naar het bevoegd gezag.

Door snel en adequaat te reageren is de kans op een grotere verspreiding van de verontreiniging in de bodem te beperken en/of te voorkomen.

Tevens staat Pointer Services open voor mogelijke samenwerking met bedrijven die zich volledig hebben gespecialiseerd in de aanpak van calamiteiten.

Neem nu nog contact op.

085 2736455 Email