Menu Sluiten

Begeleiding bij infra structurele projecten

Voor de levering van water, gas, elektriciteit en dataverkeer is in Nederland een uitgekiend netwerk van kabels en leidingen in de bodem aanwezig. Om de levering te kunnen garanderen is continue onderhoud en vernieuwing van kabels en leidingen nodig. Het onderhoud en beheer van deze netwerken is regionaal geregeld door de verschillende netbeheerders. Naast onderhoud en vernieuwing zijn zij ook het aanspreekpunt bij storingen (kabelbreuk, lekkages en dergelijke).

Uit vele onderzoeken is gebleken dat de Nederlandse bodem op diverse plaatsen in meer of mindere mate verontreinigd is. Onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen geven specifieke risico’s bij onbedoeld in aanraking komen met de verontreinigde bodem. Daarom is een goed inzicht in de mate van bodemverontreiniging en de eventuele gezondheidsrisico’s bij graafwerkzaamheden van belang.

Door een juiste voorbereiding en het voorzien in de juiste besteksinformatie kunnen wij voor u geld besparen.

Het tijdig opstarten van procedures en daar waar nodig overleg te voeren met de opdrachtgever, aannemers, omwonenden en externe partijen zoals lokale en regionale overheden, levert niet alleen geld maar ook veel tijdwinst en begrip op.