Menu Sluiten

Managementsysteem: Opzet

Om uw managementsystemen zo efficiënt mogelijk op te stellen, hanteren wij de volgende drie niveau’s: beleid, organisatie en proces. Hieronder is per niveau beschreven welke documenten wij opstellen om managementsystemen vorm te geven.

Beleid
Allereerst wordt er een inventarisatie gehouden. Hieruit vloeit een beleidsverklaring met kwaliteitsdoelen en actieplannen om deze doelen te behalen.

Organisatie
Daarna brengen wij de organisatie in kaart. Denk hierbij aan het opstellen van een organogram, functieprofielen, vergaderoverzicht en vervangingsschema. Het opstellen van een indiensttreding proces. En functioneringsgesprekken om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden continue te monitoren.

Proces
Het in kaart brengen van relevante onderdelen van het dagelijkse proces, zoals procedures verkoop, inkoopproces en leveranciersbeoordeling.

Deze opzet zorgt voor een continue verbetering van het managementsysteem. Na het volgen van deze stappen kunt u uw organisatie laten certificeren. Na certificering begeleiden wij u om uw certificaat te onderhouden en het systeem optimaal te houden.

Bent u benieuwd hoe wij uw managementsysteem kunnen vormgeven?

    Meer weten? Neem contact via telefoonnr 085-2736455 of via onderstaand formulier: