Menu Sluiten

V&G projectplannen

Indien uw organisatie werkzaamheden verricht op een werklocatie met meerdere opdrachtgevers, of waar meerdere aannemers aanwezig zijn, bent u verplicht een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G plan) op te stellen.
In een V&G plan is opgenomen welke gevaren er op de werkplaats zijn, en wie welke maatregelen neemt. Daarnaast wordt er omschreven dat doelmatig samenwerken een pré is om de Arbowet na te leven, en dat er afspraken gemaakt moeten worden dat men op dezelfde manier werkt en identieke PBM’s draagt.
Kortom: een V&G plan is dus een afspraak waarin men afspraken maakt over de veiligheid op de werkplaats. Ook staat er in wie de verantwoordelijke en wie de toezichthouder is. De toezichthouder moet er voor zorgen dat men geen onveilige handelingen onderneemt en dat iedereen de juiste PBM’s gebruikt.

Een V&G plan is vereist als:

  • de opdrachtgever dit vereist;
  • de bouw langer duurt dan dertig werkdagen en meer dan twintig man tegelijkertijd werkzaamheden uitvoert;
  • de bouw langer duurt dan vijfhonderd werkdagen;
  • er bijzondere risico’s gelden bij de uitvoering van het project.

RI&E

In dit plan worden duidelijke afspraken gemaakt wie precies waarvoor verantwoordelijk voor is. Zo staat er in vermeldt wie welke veiligheidsmaatregelen neemt en wat de procedures zijn. Het V&G -plan moet ook een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) bevatten van de werkzaamheden op het project. Zo kan iedereen gerichte maatregelen nemen tegen de aanwezige risico’s.

Na het opstellen van een V&G plan is het belangrijk dat deze wordt getoetst door een expert. Een V&G plan is namelijk erg belangrijk. Onduidelijkheden en fouten zijn ongewenst.

Pointer Services is bevoegd om V&G plannen op te stellen en te toetsen.

    Meer weten? Neem contact via telefoonnr 085-2736455 of via onderstaand formulier: