Menu Sluiten

Managementsysteem

ISO 9000 beschrijft grondbeginselen van kwaliteitsmanagementsystemen en specificeert de terminologie voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Om een organisatie succes te laten functioneren en leiden, is het van groot belang deze op transparante en systematische wijze te beheersen en sturen. Door een managementsysteem te implementeren en onderhouden – dat is ontworpen om de prestaties continu te verbeteren – en zich tegelijkertijd richt op de behoeften van alle belanghebbenden, is de kans groot dat er succes uit voortvloeit. Naast andere managementsystemen maakt kwaliteitsmanagement deel uit van het besturen van een organisatie.

In totaal zijn er acht kwaliteitsmanagementprincipes te onderscheiden die door de directie kunnen worden gebruikt om de organisatie te leiden naar verbeterde prestaties, namelijk:

Klantgerichtheid
Omdat organisaties afhankelijk zijn van hun klanten is het van belang dat ze de huidige én toekomstige behoeften van de klant begrijpen. Daarnaast moeten ze voldoen aan eisen van de klant en behoren ze te streven om de verwachtingen van de klant te overtreffen.

Leiderschap
Leiders behoren een klimaat te creëren en te onderhouden waarin medewerkers volledig betrokken worden bij het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Kortom: leiders stellen eenheid van doel en richting aan de organisatie vast.

Betrokkenheid van medewerkers
Medewerkers op alle niveaus zijn van essentieel belang voor een organisatie. Door hen volledig bij de organisatie te betrekken, kunnen hun vaardigheden worden gebruikt ten gunste van de organisatie.

Procesbenadering
Een gewenst resultaat wordt doelmatiger bereikt wanneer activiteiten – en hierop betrekkng hebbende middelen – als een proces worden bestuurd.

Systeembenadering van managen
Vaststellen, begrijpen en besturen van samenhangende processen als een systeem draagt bij tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie in het bereiken van haar doelstellingen.

Continue verbetering
Continue verbetering van de algehele prestatie van de organisatie moet een permanente doelstelling van de organisatie zijn.

Besluitvorming op basis van feiten
Doeltreffende beslissingen zijn gebaseerd op de analyse van gegevens en informatie.

Win-win relaties met leveranciers
Aangezien een organisatie en haar leveranciers van elkaar afhankelijk zijn, vergroot een win-win-situatie het vermogen van beide partijen om waarde te creëren.

Onze Hoger Veiligheidskundige beschikt over de juiste kennis van ISO 9000 en kwaliteitsmanagementsystemen.

    Meer weten? Neem contact via telefoonnr 085-2736455 of via onderstaand formulier: