Menu Sluiten

BHV-plan opstellen

Bedrijfshulpverlening (BHV) houdt in dat een bedrijf of organisatie zich voorbereidt op eventuele calamiteiten door het nemen van de benodigde maatregelen voor het geval zich noodsituaties of calamiteiten voordoen. Het bedrijfshulpverleningsplan geeft een omschrijving van de manier waarop u de BHV binnen uw bedrijf organiseert.

Voordat het bedrijfshulpverleningsplan kan worden opgesteld dient bij uw organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te worden opgesteld. Met de RI&E worden de risico’s binnen uw bedrijf vastgesteld. Op basis van de RI&E maakt het bedrijf of de instelling een ‘Plan van Aanpak’ (PVA). Aan de hand van RI&E en PVA wordt het bedrijfshulpverleningsplan opgesteld. Een bedrijfshulpverleningsplan wordt ook wel een bedrijfsnoodplan, noodplan of BHV-plan genoemd.

In het bedrijfshulpverleningsplan dient men minimaal op te nemen:

  • omschrijving van de werkzaamheden en activiteiten;
  • beschrijving van risico’s en maatregelen die genomen zijn;
  • beschrijving van de risico’s voor omliggende gebouwen of risico’s van omliggende gebouwen voor uitvoeren van de BHV;
  • beschrijving taken en bevoegdheden van BHV-organisatie;
  • opleidingsplan waarin is aangegeven waar leden van de BHV-organisatie aan moeten voldoen;
  • opleidings- en oefenschema;
  • beschrijving alarm- en noodprocedures;
  • ontruimingsplan, calamiteitenplan, aanvalsplan en communicatieplan – opgelegd door overheidsinstantie of aanvulling naar eigen inzicht.

Pointer Services stelt voor u het BHV plan op. Daarnaast verzorgen wij ook de benodigde RI&E, PVA en bijbehorende opleidingen.

    Meer weten? Neem contact via telefoonnr 085-2736455 of via onderstaand formulier: