Menu Sluiten

RI&E: Wie?

Een RI&E moet door een gecertificeerd deskundige getoetst worden. Dat verplicht de wet. In grote bedrijven (meer dan 25 werknemers) moet hier iemand voor zijn aangewezen.
Pointer Services is bevoegd om een door u uitgevoerde RI&E en opgestelde ‘Plan van Aanpak (PVA)’ te toetsen. Met deze toetsing voldoet u als ondernemer aan de wettelijke verplichting. Het aantal werknemers in uw organisatie én de beschikbaarheid van een CAO goedgekeurde branchespecifiek RI&E instrument bepalen of – en in welke mate – u uw RI&E moet laten toetsen.

Maximaal 25 werknemers?

Organisaties met maximaal 25 werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen, mits ze gebruik maken van een goedgekeurde, branchespecifieke en in de CAO opgenomen RI&E instrument. De lichtere wijze van toetsen houdt in dat:

  • een bedrijfsbezoek door de deskundige in beginsel niet meer nodig is;
  • de RI&E getoetst mag worden door slechts één deskundige;
  • indien reeds gebruik gemaakt is van metingen van erkende instellingen – bijvoorbeeld op het gebied van geluid
  • geen nieuwe meer hoeven plaats te vinden in het kader van de toetsing;
  • alleen op papier wordt gecontroleerd of de elementen, die in het kader van een RI&E aan de orde dienen te komen, ook daadwerkelijk beschreven zijn;
  • deskundigen aan de werkgever schriftelijk melding maken van een eventueel ontbrekende onderdelen. In dat geval zal de werkgever uiteraard alsnog voor de aanvulling van zijn RI&E moeten zorgen.

Meer dan 25 werknemers?

Voor organisaties met meer dan 25 werknemers, en voor organisaties waarvoor geen branchespecifiek RI&E instrument bestaat, blijft een rondgang op locatie en een toetsing van de RI&E verplicht.

Meer weten of wilt u uw RI&E en PVA toetsen?

    Meer weten? Neem contact via telefoonnr 085-2736455 of via onderstaand formulier: